Thứ tư
01
Tháng 10 - 2014
 
Tra cứu tiền nước
Lịch đọc số đồng hồ nước
Theo dõi hồ sơ khách hàng
 
Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành
  194 Pasteur, P.6, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: 84.8. 38 297 147
Email: capnuocbenthanh@vnn.vn
Website: www.capnuocbenthanh.com
Số lượt truy cập: 708132
Số người đang online: 4
 
Tin nổi bật
 
 
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ Quý III năm 2014
 
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ Quý III năm 2014
Thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ và Quy chế tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc do Công ty ban hành, ngày 18/9/2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã... Chi tiết
 
Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Hội thi "Cán bộ nữ công giỏi"
Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước...
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2014
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp...
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành phát động thi đua 120 ngày đêm nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành...
 

Giới thiệu
   
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là đơn vị được cổ phần hóa từ Chi nhánh Cấp nước Bến Thành trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tiền thân là Chi nhánh Cấp nước Sài Gòn trực thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM). Công ty được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2007...
Chi tiết

 
Thông tin cổ đông
  1 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014  
  2 Báo cáo tình hỉnh quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014  
  3 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013  
  4 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tiền mặt năm 2013  
  5 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát  
  6 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin bất thường (Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2014)  
 
 
Dịch vụ khách hàng
  Gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước
  Sang tên hợp đồng, đăng ký mã số thuế
  Định mức nước sinh hoạt
  Thông báo chỉ số nước
  Thanh toán tiền nước
  Đề nghị tạm ngưng cung cấp nước