tra cứu tiền nước

Số danh bộ:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Bản cáo bạch

04/03/2009

BẢN CÁO BẠCH

(Số liệu cập nhật đến ngày 01/02/2007)

1. Tên đơn vị:

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

- Tên tiếng Anh : BENTHANH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt : BENTHANH WASUCO JSC

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại : (84.8) 38297147 – 38299331 Fax: (84.8) 38229778

- E-mail : capnuocbenthanh@vnn.vn

- Website : http://www.capnuocbenthanh.com.vn/

3. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty là 93.600.000.000 đồng

(Chín mươi ba tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn)

4. Địa bàn cung cấp nước:

Quận 1 và Quận 3  (trừ Phường 12, 13, 14) – Thành phố Hồ Chí Minh

5. Đội ngũ lao động:

- Trên đại học : 01 người

- Đại học : 42 người

- Cao đẳng : 08 người

- Trung cấp : 32 người

- Chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ khác : 152 người

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay