tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH (Giấy CNĐKDN số 0304789925 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/05/2012)

11/10/2017

Vui lòng xem tập tin đính kèm tại đây.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay