tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tiền mặt năm 2013

28/04/2014

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức tiền mặt năm 2013

Tên TCPH:  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Tên giao dịch:  BEN THANH WASUCO JSC

Trụ sở chính: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 297 147

Fax: (08) 38 229 778

Sàn giao dịch: UPCOM

 

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Mã chứng khoán :  BTW

Mã ISIN :  VN000000BTW6

Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá :  10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày  16/05/2014

 

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuocbenthanh@vnn.vn

 

1. Lý do và mục đích

      - Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

          - Tỷ lệ thực hiện:

                    + Đối với cổ phiếu phổ thông: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

          - Thời gian thực hiện  Ngày  13/06/2014

          - Địa điểm thực hiện:

                    + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

                    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

                              §  Từ ngày 13/06/2014 đến ngày 30/06/2014: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

                              §  Từ ngày 15/07/2014: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND).

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

(Xem thông tin thông báo chi tiết  tại đây.)

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay