tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Mẫu phiếu tạm ngưng cung cấp nước

25/04/2012

Quý khách hàng có nhu cầu tạm ngưng cung cấp nước, vui lòng khai vào mẫu phiếu đề nghị tạm ngưng cung cấp nước và nộp tại trụ sở Công ty 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3.

Tải mẫu phiếu đề nghị tạm ngưng cung cấp nước tại đây

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay