tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn hồ sơ về định mức nước sinh hoạt khách hàng.

04/03/2009

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ

VỀ ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT KHÁCH HÀNG

o O o

(Theo Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004 của UBND Thành Phố về việc điều chỉnh giá nước trên địa bàn TP.HCM; Quyết định số 239/2004/QĐ-UB ngày 20/10/2004 của UBND TP về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15/06/2004 và Thông báo số 3347/TB-CN-KD ngày 06/7/2005 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn)

I. Hộ dân:

1) Diện thường trú : Có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ đăng ký.

* Hồ sơ đăng ký gồm:

- Hộ khẩu thường trú (photo toàn bộ hộ khẩu có thị thực không quá 01 tháng hoặc bản chính để đối chiếu)

- Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất (photo)

- Phiếu đăng ký định mức (theo mẫu có sẵn)

2) Diện tạm trú KT3 : Có chứng nhận tạm trú KT3 tại địa chỉ đăng ký.

* Hồ sơ đăng ký gồm:

- Sổ tạm trú KT3 (photo có thị thực không quá 01 tháng hoặc bản chính để đối chiếu)

- Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất (photo)

- Phiếu đăng ký định mức (theo mẫu có sẵn)

3) Đối với diện tạm trú KT2 :

- Trường hợp 1 : Đối với các nhân khẩu đã được cấp định mức tại nơi thường trú thì chuyển định mức về nơi tạm trú (KT2).

- Trường hợp 2 : Đối với các nhân khẩu chưa được cấp định mức tại nơi thường trú thì cấp định mức tại nơi tạm trú (KT2).

* Thủ tục cắt chuyển và nhập định mức về nơi tạm trú diện KT2:

Khách hàng liên hệ đơn vị cấp nước quản lý địa bàn để nhập định mức theo diện KT2

* Hồ sơ đăng ký gồm:

- Giấy chứng nhận tạm trú KT2 tại địa chỉ nhập định mức

- Photo toàn bộ hộ khẩu nơi nhập định mức và nơi chuyển đi (có thị thực không quá 01 tháng) hoặc mang bản chính để đối chiếu

- Bản photo hoá đơn tiền nước của nơi cắt và nơi nhập định mức.

II. Các đối tượng khác bao gồm:

- Diện tạm trú tập trung như: khu tạm cư, nhà tập thể lưu trú cho công nhân.

- Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội.

- Ký túc xá, nhà cho sinh viên thuê ở trọ (do ký túc xá không đủ chỗ).

* Thủ tục:

a. Đối với diện tạm trú tập trung như ở khu tạm cư, nhà tập thể lưu trú cho công nhân áp dụng định mức nước sinh hoạt (như hộ khẩu thường trú) được tính theo danh sách các hộ dân cư do Ban quản lý khu tạm cư, khu lưu trú công nhân lập và có xác nhận công an địa phương (bản chính).

b. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã hội : Các cơ sở xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, cai nghiện, áp dụng định mức nước sinh hoạt (4m3/người/tháng) được tính cho cán bộ, nhân viên và học viên, trại viên theo danh sách có xác nhận của Sở Lao động – Thương binh Xã hội (bản chính).

c. Đối với ký túc xá, nhà dân cho sinh viên các trường Đại học thuê ở trọ để học (do ký túc xá không đủ chỗ), nhà dân cho sinh viên trọ thì phải có xác nhận của nhà trường và Ban Hỗ trợ Sinh viên, Giấy tạm trú của sinh viên ( không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) và thẻ sinh viên.

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay