tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Quyết định ban hành Quy định thủ tục cấp định mức nước sinh hoạt ngày 10.3.2022

25/04/2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo quyết định số 094/QĐ-CNBT-KDDVKH ngày 10.3.2022 về việc ban hành ""Quy định thủ tục cấp định mức nước sinh hoạt".

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay