tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn hồ sơ về định mức nước sinh hoạt khách hàng.

09/01/2019

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ

VỀ ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT KHÁCH HÀNG

o O o

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UB ngày 24/12/2009 của UBND Thành Phố về việc điều chỉnh giá nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

I. Hộ dân:

1) Diện thường trú : Có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ đăng ký.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Hộ khẩu thường trú (bản sao y không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính đối chiếu)

- Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất (bản photo)

2) Diện tạm trú KT3 : Có chứng nhận tạm trú KT3 tại địa chỉ đăng ký.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Sổ tạm trú KT3 (bản sao y không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính đối chiếu)

- Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất (photo)

3) Đối với diện tạm trú KT2 :

- Trường hợp 1 : Đối với các nhân khẩu đã được cấp định mức tại nơi thường trú thì chuyển định mức về nơi tạm trú (KT2).

- Trường hợp 2 : Đối với các nhân khẩu chưa được cấp định mức tại nơi thường trú thì cấp định mức tại nơi tạm trú (KT2).

Thủ tục cắt chuyển và nhập định mức về nơi tạm trú diện KT2:

Khách hàng liên hệ đơn vị cấp nước quản lý địa bàn để nhập định mức theo diện KT2

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Giấy chứng nhận tạm trú KT2 tại địa chỉ nhập định mức

- Photo toàn bộ hộ khẩu nơi nhập định mức và nơi chuyển đi (bản sao y không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính đối chiếu)

- Bản photo hoá đơn tiền nước của nơi cắt và nơi nhập định mức.

II. Các đối tượng khác bao gồm:

- Diện tạm trú tập trung như: khu tạm cư, nhà tập thể lưu trú cho công nhân.

- Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội.

- Ký túc xá, nhà cho sinh viên thuê ở trọ

Thủ tục:

1. Đối với diện tạm trú tập trung như ở khu tạm cư, nhà tập thể lưu trú cho công nhân áp dụng định mức nước sinh hoạt (như hộ khẩu thường trú) được tính theo danh sách các hộ dân cư do Ban quản lý khu tạm cư, khu lưu trú công nhân lập và có xác nhận công an địa phương (bản chính).

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã hội : Các cơ sở xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, cai nghiện, áp dụng định mức nước sinh hoạt (4m3/người/tháng) được tính cho cán bộ, nhân viên và học viên, trại viên theo danh sách có xác nhận của Sở Lao động – Thương binh Xã hội (bản chính).

3.  Đối với ký túc xá thì phải có xác nhận của nhà trường, Giấy tạm trú của sinh viên ( không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) và thẻ sinh viên.

4. Đối với trường hợp học sinh, sinh viên thuê nhà trọ để ở chỉ cần cung cấp bản photo chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), và giấy xác nhận tạm trú có xác nhận của Công an Phường quản lý địa chỉ đăng ký định mức nước.

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay