tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hồ sơ dời, thay ống, đổi cỡ đồng hồ nước (đối với trường hợp có xin phép đào đường)

23/06/2016

Hồ sơ dời, thay ống, đổi cỡ đồng hồ nước (đối với trường hợp có xin phép đào đường):

  1. Hướng dẫn thủ tục xin dời đồng hồ nước
  2. Phiếu yêu cầu dời, nâng/hạ, thay ống, đổi cỡ đồng hồ nước
  3. Hợp đồng lập thủ tục xin và nhận giấy phép đào đường để thi công gắn mới, dời, nâng cỡ, thay thế ống ngánh ... đồng hồ nước và tái lập mặt đường, vỉa hẻ (2 bản)

Đính kèm:

- Hóa đơn tiền nước kỳ gần nhất (Bản photo)

- Riêng khách hàng khu vực Quận 1, vui lòng kèm theo 01 bản photo có chứng thực: hộ khẩu, hoặc giấy chủ quyền nhà, hoặc hợp đồng thuê nhà,... tại địa chỉ xin dời, thay ống, đổi cỡ đồng hồ nước để Công ty bổ túc hồ sơ xin phép đào đường

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay