tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo điều chỉnh đơn giá nước sạch năm 2022, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải lộ trình 2022 - 2025

27/12/2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng: Điều chỉnh đơn giá tiền nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lộ trình năm 2021-2022 như sau:

\

Các đơn giá nước, dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được điều chỉnh từ ngày 01 tháng 01 mỗi năm.

Như vậy, kể từ hóa đơn kỳ 01/2022 đơn giá tiền nước năm 2022 sẽ được áp dụng. Lượng nước khách hàng sử dụng trước ngày 01/01/2022 sẽ được tính theo đơn giá tiền nước và phí bảo vệ môi trường năm 2021 và lượng nước sử dụng từ ngày 01/01/2022 sẽ tính theo đơn giá tiền nước, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2022.

Việc tính lượng nước sử dụng trước và sau khi điều chỉnh giá nước mới được tính theo nguyên tắc tiêu thụ trong kỳ (m3) chia cho số ngày trong kỳ để có số tiêu thụ bình quân ngày.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng được biết.

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về giá nước mới có thể truy cập vào website www.capnuocbenthanh.com, trao đổi trực tiếp với nhân viên đọc số hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.068.868 để được giải đáp.

Trân trọng.

Quý khách hàng vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay