tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Khách hàng cần biết

  • Ngày đăng : 04/03/2009 Quyết định số 139/2004/QĐ-UBND
    Quyết định số 139/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 về điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố.
  • Ngày đăng : 04/03/2009 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND
    Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn TP.HCM.

Trang 1 2 3 4

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay