tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn sử dụng BenThanh Zalo Official

01/02/2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BENTHANH ZALO OFFICIAL

01: Cách tìm kiếm Trang BenThanh Zalo Official trên ứng dụng Zalo

- Cách 1: Quét mã QRCode

- Cách 2: Nhấn vào liên kết  BenThanh Zalo Official

- Cách 3: Nhập nội dung "benthanhwasuco" trong danh mục tìm kiếm tin nhắn của Zalo

-  Chọn "Cấp nước Bến Thành" trong mục OFFICIAL ACCOUNT

 - Chọn nút "Quan tâm" để sử dụng hệ thống

- Hiển thị kết quả "Quan tâm" trong trang Chính

- Nhấn nút mũi tên " Quay về " để chuyển đến trang thao tác

 

 02 - Các menu thao tác trên trang BenThanh Zalo Official

- Nội dung menu Tra cứu:

 

- Chọn menu "Đăng ký danh bộ" để được sử dụng các chức năng của ứng dụng

 - Danh bộ khách hàng được thể hiện trên phiếu báo chỉ số nước. Số danh bộ gồm 11 ký tự số, bắt đầu bằng 2 ký tự 01 (dành cho khách hàng ở Quận 1) hoặc 03 (dành cho khách hàng ở Quận 3)

- Nhấn vào dòng chữ "NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ DANH BỘ"

 

- Chọn menu " Thông tin khách hàngđể xem thông tin khách hàng, biểu đồ tiêu thụÁp dụng cho tài khoản Zalo đã đăng ký danh bộ.

- Chọn menu " Thông tin tiền nước " để xem danh sách 12 kỳ hóa đơn. Áp dụng cho tài khoản Zalo đã đăng ký danh bộ.

 

- Chọn menu "Lịch sử thanh toán" để xem lịch sử thanh toán 5 kỳ hóa đơn nước gần nhất.  Áp dụng cho tài khoản Zalo đã đăng ký danh bộ.

 

- Chọn menu "Lịch ghi chỉ số nướcđể xem thời gian dự kiến ghi chỉ số kỳ tới và thông tin 3 kỳ ghi số gần nhất Áp dụng cho tài khoản Zalo đã đăng ký danh bộ.

 

 - Nội dung menu Thông tin:

- Nội dung menu Liên hệ:

 

03 - Cú pháp truy vấn thông tin

- Chọn nút " Bàn phím " để soạn tin nhắn

 

 

 

- Đăng ký danh bộ: việc đăng ký danh bộ sẽ giúp khách hàng tra cứu các thông tin cần thiết, nhận thông báo thi công theo địa chỉ của danh bộ, nhận thông báo tiền nước kỳ mới theo danh bộ. 

Nhập cú pháp: dk [khoảng cách] [danh bộ] (Ví dụ: dk 01234567891).

Nhấn nút Gửi để hoàn thành đăng ký. Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký nhiều danh bộ và một danh bộ có thể được đăng ký bởi nhiều khách hàng.

 

- Hủy đăng ký danh bộ: khi Quý khách thay đổi địa chỉ sử dụng nước, không muốn nhận tin nhắn thông báo hóa đơn tiền nước. 

Nhập cú pháp: huy [khoảng cách] [danh bộ] (Ví dụ: huy 01234567891).

Nhấn nút Gửi để hoàn thành hủy đăng ký.

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH