tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Quyết định điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn TP.HCM

04/01/2010

Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn TP.HCM

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây

Xem tiếp

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay