tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND

04/03/2009

Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn TP.HCM.
Vui lòng xem chi tiết tại đây

Xem tiếp

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay