tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh giá nước sạch

04/03/2009

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem tiếp

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay