tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo áp dụng giá nước sạch và phí bảo vệ môi trường năm 2012

27/12/2011

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý khách hàng về việc áp dụng giá nước sạch và phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt (phí BVMT) trong năm 2012, như sau:

- Theo Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012, đơn giá nước sạch sẽ được áp dụng theo mức giá năm 2012.

- Theo Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mức phí BVMT giai đoạn 2011-2015 là 10% trên đơn giá nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quyết định trên, đơn giá nước sạch và phí BVMT năm 2012 sẽ được áp dụng:

Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá nước sạch chưa thuế GTGT (đồng/m3)

Phí BVMT

(đồng/m3)

Đối tượng sinh hoạt

 

 

- Đến 4m3/người/tháng

4.800

480

- Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng

9.200

920

- Trên 6m3/người/tháng

11.000

1.100

Đối tượng không sinh hoạt

 

 

Đơn vị sản xuất

8.200

820

Cơ quan, đoàn thể hnh chính sự nghiệp

9.300

930

Đơn vị kinh doanh, dịch vụ

15.200

1.520

Như vậy, trên hóa đơn tiền nước thời điểm trên sẽ thể hiện hai đơn giá tiền nước và phí BVMT cho lượng nước tiêu thụ trước và sau ngày 01/01/2012.

Việc tính lượng nước sử dụng trước và sau khi điều chỉnh giá nước và phí BVMT mới được thực hiện theo phương pháp tính trung bình tiêu thụ: lấy tổng lượng tiêu thụ trong kỳ (m3) chia cho Số ngày trong kỳ để có Số tiêu thụ bình quân/ngày, sau đó:

- Nhân với Số ngày trước ngày 01/01/2012 để có lượng nước tính theo giá nước và phí BVMT của năm 2011.

- Nhân với Số ngày từ ngày 01/01/2012 để có lượng nước tính theo giá nước và phí BVMT của năm 2012.

Cách tính trên được thể hiện cụ thể, rõ ràng trên hóa đơn tiền nước.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về giá mới có thể truy cập vào website www.capnuocbenthanh.com hoặc trao đổi với nhân viên thu tiền, đọc số hoặc liên hệ với Công ty qua số điện thoại 38 235 284, 38 256 020 hoặc 38 297 147 (110-128).

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay