tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo chi phí kiểm định đồng hồ nước

11/05/2009

THÔNG BÁO
CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ NƯỚC
THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

(Theo Nghị quyết số 010/NQ-CNBT-HĐQT ngày 19/3/2009 của Hội đồng quản trị Công ty)

Số TT

Cỡ đồng hồ nước

Chi phí kiểm định (đ)

(đã bao gồm thuế VAT)

1

Từ 15 mm đến 25 mm

160.000

2

Từ 40 mm đến 50 mm

640.000

3

80 mm

1.570.000

4

100 mm

1.620.000

Xem tiếp

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay