tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo đăng ký định mức nước sinh hoạt cho đối tượng người nhập cư, sinh viên, ...

01/11/2011

Sau một thời gian thực hiện giá nước theo Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên nhận được ý kiến phản ảnh của khách hàng xung quanh việc đăng ký định mức nước sinh hoạt cho người nhập cư, sinh viên, người lao động thuê nhà để ở do không công chứng được hợp đồng. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã có Văn bản số 2235/TCT-KDDVKH ngày 10/6/2011 về việc tính định mức nước sinh hoạt cho trường hợp người nhập cư, sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

Thực hiện văn bản trên, tạo thuận lợi người nhập cư, người lao động, sinh viên thuê nhà để ở được hưởng giá nước sinh hoạt trong định mức, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo về thủ tục đăng ký định mức nước cho khách hàng Công ty có người nhập cư, người lao động, sinh viên thuê nhà để ở như sau:

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký sử dụng nước của người sử dụng nước (theo mẫu có đăng tải trên Website Công ty http://capnuocbenthanh.com);

- Bản sao hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất;

- Bản sao Hợp đồng thuê nhà thời hạn 12 tháng trở lên được lập có nội dung cơ bản theo mẫu quy định hiện hành (Công ty chấp nhận các hợp đồng không có công chứng);

- Bản sao Sổ khai báo lưu trú (Sổ đăng ký tạm trú và tạm vắng) có xác nhận của công an phường hoặc giấy xác nhận lưu trú của công an phường.

Lưu ý: Định mức nước sinh hoạt này được xác định theo thời gian lưu trú nên khách hàng tạo điều kiện để Công ty kiểm tra, đối chiếu khi đăng ký số lượng.

Nơi đăng ký: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, địa chỉ 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3 (tầng trệt – phòng số 4).

Điện thoại: (08)38 256 020 – (08)38 297 147

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo để chủ hộ, người nhập cư, người lao động, sinh viên thuê nhà để ở biết việc hưởng giá nước sinh hoạt và tiến hành đăng ký định mức.

Xem mẫu phiếu đăng ký sử dụng nước sinh hoạt.

Xem mẫu hợp đồng thuê nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ.

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay