tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo gắn đồng hồ nước theo kế hoạch năm 2010 tại địa bàn Quận 1 - Quận 3

19/04/2010

THÔNG BÁO


      Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến các hộ dân có nhu cầu gắn đồng hồ nước trên địa bàn Quận 1 - Quận 3:

      Hiện nay Công
ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành triển khai thực hiện chương trình gắn đồng hồ nước cho khách hàng theo kế hoạch năm 2010, các hộ dân có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất kể từ ngày phát hành thông báo.

      Trân trọng kính chào.

      CTCP CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
                KT. GIÁM ĐỐC
                P. GIÁM ĐỐC

                           (Đã ký)

             ĐÀO ÁNH DƯƠNG

Xem tiếp

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay