tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo giá nước sạch và phí bảo vệ môi trường năm 2013

19/12/2012

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo đến Quý khách hàng về việc áp dụng giá nước sạch và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (phí BVMT) từ ngày 01/01/2013, như sau:

- Theo Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 01/01/2013, đơn giá nước sạch sẽ được áp dụng theo mức giá năm 2013;

- Theo Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mức phí giai đoạn 2011 - 2015 là 10% trên đơn giá nước sạch (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Theo đó, đơn giá nước sạch và phí BVMT năm 2013 sẽ được áp dụng:

Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá nước sạch chưa thuế GTGT (đồng/m3)

Phí BVMT

(đồng/m3)

Đối tượng sinh hoạt

 

 

- Đến 4m3/người/tháng

5.300

530

- Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng

10.200

1.020

- Trên 6m3/người/tháng

11.400

1.140

Đối tượng không sinh hoạt

 

 

Đơn vị sản xuất

9.600

960

Cơ quan, đoàn thể hnh chính sự nghiệp

10.300

1.030

Đơn vị kinh doanh, dịch vụ

16.900

1.690

Cách tính tiền nước trên hóa đơn tiền nước (thời điểm thể hiện hai đơn giá tiền nước và phí BVMT cho lượng nước tiêu thụ trước và sau ngày 01/01/2013):

Việc tính lượng nước sử dụng thời điểm trước và sau khi điều chỉnh giá nước và phí BVMT mới được thực hiện theo nguyên tắc trung bình tiêu thụ, lấy Tổng lượng tiêu thụ trong kỳ (m3) chia cho Số ngày trong kỳ để có Số tiêu thụ bình quân/ngày, sau đó:

- Nhân với Số ngày trước ngày 01/01/2013 để có lượng nước tính theo giá nước và phí BVMT của năm 2012.

- Nhân với Số ngày từ ngày 01/01/2013 để có lượng nước tính theo giá nước và phí BVMT của năm 2013.

Ngoài ra, theo Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Công ty sẽ thực hiện không thu tiền khối lượng nước sử dụng tối thiểu 4m3/hộ gia đình/tháng, từ hóa đơn kỳ 01/2013.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin có thể truy cập vào website www.capnuocbenthanh.com hoặc trao đổi với nhân viên thu tiền, đọc số hoặc liên hệ với Công ty qua số điện thoại 38 235 284, 38 256 020 hoặc 38 297 147 (110-128).

 Tải thông báo tại đây.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay