tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo giải quyết hóa đơn tiền nước bị đóng trùng

10/05/2013

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết hóa đơn tiền nước bị đóng trùng

Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

Trong thời gian qua, nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng phục vụ cho Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã giới thiệu đến Quý khách hàng nhiều hình thức, dịch vụ thanh toán tiền nước.

Nhưng hiện nay, Công ty nhận thấy đã có Khách hàng dùng nhiều hình thức, dịch vụ thanh toán tiền cho 1 kỳ hóa đơn tiền nước. Vì vậy, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đề nghị Quý Khách hàng chọn và chỉ thực hiện một cách thanh toán cho 1 kỳ hóa đơn tiền nước.

Trường hợp Quý Khách hàng thanh toán 1 kỳ hóa đơn tiền nước hai lần, Công ty sẽ giải quyết một trong hai cách như sau:

Cách 1 : Sau khi kiểm tra số tiền đã vào trong tài khoản của Công ty ( thời gian từ 3->5 ngày) . Công ty sẽ chuyển trả lại tiền theo tài khoản đã nhận được cho Khách hàng hoặc lập phiếu chi tiền mặt để hoàn trả cho Khách hàng;

Cách 2 : Công ty sẽ tạm giữ số tiền dư ( theo yêu cầu của Khách hàng ) để thanh toán hóa đơn tiền nước cho kỳ kế tiếp và Khách hàng sẽ chỉ phải đóng số tiền chênh lệch ( nếu có)

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong muốn được hợp tác và hổ trợ của Quý khách hàng.

Trân trọng.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay