tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo ngưng nước thi công sửa chữa van trong thời gian 2 đêm

19/10/2012

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –
T ự do – Hạnh phúc
 

      Số : 2056 /TB-CNBT-KT

Tp.Hồ Chí Min h, ngày 22 tháng 10 năm 2012                                                                               
THÔNG   BÁO
Về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác .
                              Kính gửi : ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐAKAO – QUẬN 1.

             Do nhu cầu hỗ trợ công tác đóng nước để thi cơng sửa chữa van D250 giao lộ Nguyễn Bỉnh Khim – Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1.

             Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan khu vực thuộc Phường Đakao, Quận 1 sẽ bị gián đoạn việc cung cấp nước với thời gian như sau :

+ Từ 21h00 ngày 24/10/2012 đến 05h00 ngày 25/10/2012.

+ Từ 21h00 ngày 25/10/2012 đến 05h00 ngày 26/10/2012.

             Do đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính đề nghị Quý Ủy Ban hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các cơ quan và nhân dân trong địa bàn sẽ bị gián đoạn cung cấp nước được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp khi có xảy ra sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời. Điện thoại liên lạc số : 38.268.600 ; 38.268.602

              Mong quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

              Xin chân thành cám ơn.

                                                                                                               KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                   Đã ký

                                                                                                            ĐÀO ÁNH DƯƠNG

 


Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay