tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo ngưng nước trong thời gian thi công lắp đặt đồng hồ tổng D300 trước số nhà 266 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3

13/01/2014

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc ngưng nước trong thời gian thi công lắp đặt đồng hồ tổng D300 trước số nhà 266 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3.

Thời gian thực hiện công tác :

- Từ 22 giờ 00 ngày 13/01/2014 đến 05 giờ 00 ngày 14/01/2014 và

- Từ 22 giờ 00 ngày 14/01/2014 đến 05 giờ 00 ngày 15/01/2014.

Đơn vị thực hiện: Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

- Địa chỉ: Số 7 đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10

- Điện thoại: 08.38397161

Trân trọng.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay