tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo ngưng nước trong thời gian thi công lắp đặt đồng hồ tổng D350 tại đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, TP HCM.

17/03/2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc ngưng nước trong thời gian thi công lắp đặt đồng hồ tổng D350 tại đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, TP HCM.

Thời gian thực hiện công tác :

- Từ 22 giờ 00 ngày 17/3/2016 đến 05 giờ 00 ngày 18/3/2016 và

- Từ 22 giờ 00 ngày 18/3/2016 đến 05 giờ 00 ngày 19/3/2016.

Khu vực bị ảnh hưởng: Phường Cô Giang, Quận 1.

Xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay