tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo ngưng nước trong thời gian thi công tại giao lộ Nguyễn Công Trứ - Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

26/12/2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc ngưng nước trong thời gian thi công thay van D500 tại giao lộ Nguyễn Công Trứ - Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Thời gian thực hiện công tác 02 đêm:

- Từ 22 giờ 00 ngày 26/12/2013 đến 05 giờ 00 ngày 27/12/2013 và

- Từ 22 giờ 00 ngày 27/12/2013 đến 05 giờ 00 ngày 28/12/2013.

Đơn vị thực hiện: Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

- Địa chỉ: Số 7 đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10

- Điện thoại: 08.38397161

Trân trọng.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay