tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo ngưng nước trong thời gian thi công thay đồng hồ tổng D350 và van chặn tuyến trước số 82 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM.

14/07/2014

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc ngưng nước trong thời gian thi công thay đồng hồ tổng D350 và van chặn tuyến trước số 82 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1.

Thời gian thực hiện công tác :

- Từ 22 giờ 00 ngày 15/7/2014 đến 05 giờ 00 ngày 16/7/2014 và

- Từ 22 giờ 00 ngày 16/7/2014 đến 05 giờ 00 ngày 17/7/2014.

Khu vực bị ảnh hưởng: Phường Cô Giang, Quận 1.

Trân trọng.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay