tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo tạm ngưng cung cấp nước

19/01/2015

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo đến Quý khách hàng tạm ngưng nước Nhà máy nước Thủ Đức để bảo trì bảo dưỡng hệ thống cấp nước.

Nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, đảm bảo việc cung cấp nước ổn định liên tục cho người dân thành phố, đặc biệt là vào thời điểm Tết Nguyên Đán 2015, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tạm ngưng nước nhà máy nước Thủ Đức để tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị tại Nhà máy, đồng thời kết hợp với công tá duy tu, sửa chữa thiết bị trên mạng lưới đường ống cấp nước và thực hiện kết nối đường ống cấp nước của Nhà máy nước Thủ Đức 3 vào hệ thống cấp nước của Nhà máy nước Thủ Đức hiện hữu.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý khách hàng Khu vực Quận 1, Quận 3 thời gian tạm ngưng cung cấp nước để thực hiện công tác trên như sau:

Từ 22 giờ 00 ngày 24/01/2015 đến 05 giờ 00 ngày 25/01/2015 (Tổng thời gian ngưng nước là 07 giờ)

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo đến tất cả khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay