tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc nước yếu và thiếu cục bộ ngày 11/08/2012

10/08/2012

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
---------------

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2012

            
THÔNG BÁO

   Về việc nước yếu và thiếu cục bộ

 

Do nhu cầu sửa chữa sự cố rò rỉ đường ống Ø 2.000 mm ảnh hưởng đến tình hình cấp nước trên mạng lưới.
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Ủy ban để hỗ trợ thông báo rộng rãi cho nhân dân trong địa bàn, Quý Cơ quan, Bệnh viện, Trường học, Chợ, Khách sạn, Nhà hàng và nhân dân... về việc nước yếu và thiếu nước cục bộ để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Thời gian nước yếu và thiếu nước cục bộ như sau:
- Từ 18 giờ 00 phút ngày 11/8/2012 đến 06 giờ 00 phút ngày 12/8/2012.

Trường hợp khi có xảy ra sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời.

Điện thoại liên lạc số : 38.268.600 ; 38.268.602.

Mong Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin chân thành cảm ơn.

                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                     (Đã ký)

 

                                                            Nguyễn Thành Phúc

Xem tiếp

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay