tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo việc thay đổi ngày biên đọc chỉ số đồng hồ nước

15/11/2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý khách hàng thay đổi ngày biên đọc chỉ số đồng hồ nước.
Kể từ ngày 21/12/2013 đến ngày 20/01/2014 ( kỳ 01/2014) do yêu cầu sắp xếp hợp lý lộ trình biên đọc chỉ số đồng hồ nước (ĐHN), Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ sắp xếp lại danh bộ ĐHN của Quý khách hàng và ngày biên đọc chỉ số ĐHN nên một số địa chỉ thuộc khu vực Quận 01 và Quận 03 sẽ thay đổi tăng, giảm ngày biên đọc chỉ số nước (từ kỳ 02/2014 lịch đọc số sẽ trở lại bình thường).
Địa chỉ Quý khách hàng nếu có thay đổi ngày biên đọc số nước công ty sẽ gửi Thông báo đến Quý khách hàng vào kỳ 12/2013 và Công ty sẽ cấp bù định mức nước cho những địa chỉ có sai lệch tăng ngày đọc số so với kỳ 12/2013 từ 03 ngày trở lên.
Khi cần biết thêm chi tiết xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Đội Quản lý Đồng hồ nước (Phòng 201) tại địa chỉ: 194 Pasteur - Phường 6 - Quận 3, điện thoại: 08 38 256021 - 08 38 256020.
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý khách hàng được biết để thuận tiện trong giao dịch và mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Quý khách hàng.
Trân trọng.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay