tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

THÔNG BÁO

07/02/2013

Tạm tính lượng nước tiêu thụ trong hóa đơn kỳ 02 năm 2013 do ngày đọc số trùng vào ngày Tết Nguyên đán.

Kính gửi : Quý khách hàng

Theo chu kỳ ghi chỉ số nước kỳ 02/ 2013 thì tại địa chỉ của Quý khách hàng với các mã lộ trình (MLT) có in trên hóa đơn tiền nước như sau:

Quận 01 các MLT sau:

 • SG 1601 00000 - 50000
 • SG 1602 00000 - 50000
 • SG 1701 00000 - 50000
 • SG 1702 00000 - 50000

Quận 03 các MLT sau:

 • SG 1603 00000 - 50000
 • SG 1604 00000 - 50000
 • SG 1703 00000 - 50000
 • SG 1704 00000 - 50000

Sẽ biên đọc chỉ số nước vào các ngày 15 - 16/02/2013, tức là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ - năm 2013. Do vậy Công ty chúng tôi sẽ tạm tính lượng nước tiêu thụ của khách hàng kỳ 02/2013 bằng lượng tiêu thụ kỳ 01/2013. Trường hợp Quý khách hàng có thay đổi lượng nước sử dụng thì có thể thông báo với chúng tôi qua số điện thoại 38 256 021 – 38 297 147 trong thời gian trước ngày 08/02/2013.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong được Quý khách hàng ho? trợ để phục vụ ngày càng tốt hơn.

Trân trọng.

KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Xem tiếp

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

 •  Thanh toán qua payoo.vn
 • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
 • Thanh toán qua M-Plus của M-pay