tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước

01/04/2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý khách hàng về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu từ Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là mẫu hợp đồng dịch vụ cấp nước (Bên sử dụng nước là hộ gia đình):
(Trang 1)
 
(Trang 2)
 
(Trang 3)
 
(Trang 4)
 Mẫu hợp đồng dịch vụ cấp nước (Bên sử dụng nước là cơ quan, tổ chức):
 
(Trang 1)
 
(Trang 2)
 
(Trang 3)
 
(Trang 4)

Xem tiếp

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay