tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký mã số thuế và sang tên đồng hồ nước

04/03/2009

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ VÀ SANG TÊN ĐỒNG HỒ NƯỚC

o O o

I. HỒ SƠ SANG TÊN ĐỒNG HỒ NƯỚC:

1) TƯ GIA :

- Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất

- Bản sao hộ khẩu của người đứng tên đồng hồ nước (photo toàn bộ hộ khẩu hoặc KT3 và những người sử dụng chung)

- Bản sao chủ quyền nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà của người xin đứng tên đồng hồ nước.

2) CƠ QUAN:

- Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất (bản photo).

- Quyết định cấp nhà (bản photo).

- Quyết định bàn giao trụ sở.

- Hợp đồng mua bán nhà(bản photo).

- Hợp đồng thuê nhà(bản photo).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

- Giấy cam kết của chủ nhà cho công ty/cơ quan đứng tên ĐHN (trường hợp thuê nhà).

II. ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ:

- Bản sao tiền nước kỳ mới nhất.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay