tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn dịch vụ sáng tên đồng hồ nước

19/05/2023

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Địa chỉ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành: 194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (Phòng Dịch vụ Khách hàng_tầng trệt) hoặc số điện thoại tổng đài 1900.068.868

******************

HƯỚNG DẪN SANG TÊN

  1. Thông tin tiền nước kỳ mới nhất
  2. Quyết định chuyển đổi số nhà (nếu có)
  3. Giấy Chủ quyền nhà / Hợp đồng mua bán nhà / Quyết định giao đất (của cơ quan có thẩm quyền).
  4. Định mức nước (link hướng dẫn)
  5. Nếu là Công ty nộp kèm Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, giấy ủy quyền (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp ký hợp đồng).
  6. Ngoài những giấy tờ trên, tùy từng trường hợp khách hàng cần đính kèm thêm:

      6.1  Trường hợp đối tượng ký Hợp đồng là chủ sở hữu

        - Phiếu đề nghị sang tên đồng hồ nước (tải file)

     6.2 Trường hợp đối tượng ký Hợp đồng là bên thuê nhà, mượn nhà…

       - Phiếu đề nghị ký Hợp đồng Dịch vụ Cấp nước (tải file, do chủ nhà kê khai và có chứng thực chữ ký hoặc photo và mang bản chính CCCD trực tiếp ký tại Công ty)

       - Hợp đồng thuê/mượn.. nhà (Nếu có công chứng việc thuê nhà và xác định rõ chủ sở hữu thì có thể không đính kèm giấy tờ STT 3)

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH