tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký mã số thuế và sang tên đồng hồ nước

09/01/2019

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ VÀ SANG TÊN ĐỒNG HỒ NƯỚC

 o O o

I. HỒ SƠ SANG TÊN ĐỒNG HỒ NƯỚC:

1) TƯ GIA :

  1. Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất (bản photo)
  2. Giấy chủ quyền nhà / Hợp đồng mua bán nhà / Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền (sao y trong thời hạn 06 tháng hoặc photo mang bản chính đối chiếu)
  3. Hộ khẩu / KT3 đúng địa chỉ sử dụng nước để đăng ký định mức nước, nếu khác địa chỉ vui lòng báo lại để được hướng dẫn (sao y trong thời hạn 06 tháng hoặc photo mang bản chính đối chiếu).
  4. Quyết định đổi số nhà (nếu có)

2) CƠ QUAN:

Ngoài những giấy tờ trên, Quý khách hàng cần bổ sung thêm:

  1. Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, giấy ủy quyền (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp ký hợp đồng) (photo)
  2. Hợp đồng thuê / mượn nhà, đất, nếu có công chứng việc thuê nhà và xác định rõ chủ sở hữu thì có thể không đính kèm giấy tờ STT 3 mục I (sao y trong thời hạn 06 tháng hoặc photo mang bản chính đối chiếu)

II. ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ:

- Bản sao tiền nước kỳ mới nhất.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay