tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thanh toán tiền nước

 • Ngày đăng : 16/03/2018 THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MỞ RỘNG KÊNH THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA VIETTEL
  Nhằm hỗ trợ và mang lại sự tiện ích cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước hàng tháng, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã liên kết với VIETTEL triển khai thêm các hình thức hỗ trợ thanh toán tiền nước.
 • Ngày đăng : 30/07/2014 Thư ngỏ giới thiệu các hình thức thanh toán tiền nước
  Nhằm hỗ trợ và mang lại sự tiện ích cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước hàng tháng, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng giới thiệu các hình thức thanh toán tiền nước.
 • Ngày đăng : 20/02/2014 Thông báo thanh toán tiền sử dụng nước
  Thực hiện chương trình “Hướng về cộng đồng - phát triển để phục vụ tốt hơn”, đồng thời để hỗ trợ và mang lại sự tiện ích cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước hàng kỳ, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến quí khách hàng các hình thức thanh toán tiền nước hiện nay mà Công ty đang áp dụng và một số lưu ý trong hoạt động thanh toán tiền nước như sau:
 • Ngày đăng : 13/02/2014 Thông báo miễn phí giao dịch và sử dụng dịch vụ thanh toán tiền nước qua BankPlus
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo từ tháng 01/2014, Quý khách hàng có thể thanh toán tiền nước hàng tháng qua thuê bao di động Viettel với dịch vụ BankPlus
 • Ngày đăng : 25/06/2013 Kênh đóng tiền nước mới qua Payoo
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành triển khai kênh đóng cước mới qua Payoo
 • Ngày đăng : 28/02/2013 Hướng dẫn thanh toán tiền nước
  Nhằm đảm bảo thuận lợi trả tiền nước hàng tháng, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng giới thiệu các hình thức thanh toán tiền nước như sau:
 • Ngày đăng : 23/02/2013 Dịch vụ thu hộ tiền nước qua Ngân hàng Agribank
  Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán hóa đơn tiền nước hàng tháng, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn (NHNo & PTNT Chợ Lớn) dịch vụ thu hộ tiền nước qua ngân hàng;
 • Ngày đăng : 09/03/2009 Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tiền nước
  Căn cứ theo Điều 29 của Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về “Thanh toán tiền sử dụng nước”, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành hướng dẫn thanh toán hóa đơn tiền nước như sau:
 • Ngày đăng : 04/03/2009 Phụ lục hợp đồng thanh toán hóa đơn tiền nước
  Phụ lục hợp đồng thanh toán hóa đơn tiền nước bằng ủy nhiệm thu qua ngân hàng.
 • Ngày đăng : 04/03/2009 Hướng dẫn thông báo chỉ số nước
  Hướng dẫn thông báo chỉ số nước
Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

 •  Thanh toán qua payoo.vn
 • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
 • Thanh toán qua M-Plus của M-pay