tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Dịch vụ thu hộ tiền nước qua Ngân hàng Agribank

23/02/2013

Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán hóa đơn tiền nước hàng tháng, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn (NHNo & PTNT Chợ Lớn) dịch vụ thu hộ tiền nước qua ngân hàng

Dịch vụ này được triển khai đến tất cả các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian chính thức triển khai: 22/02/2013.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo để Quý Khách hàng được biết và có thêm sự lựa chọn kênh thanh toán phù hợp.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 194 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM. Điện thoại: 38.234.708 – 38.235.284 (Đội Thu tiền) – 38.256.020 (Phòng Thương vụ).

- Hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn. Điện thoại: 38.578.227.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH