tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tiền nước

09/03/2009

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

 o O o

Căn cứ theo Điều 29 của Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về “Thanh toán tiền sử dụng nước”, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành hướng dẫn thanh toán hóa đơn tiền nước như sau:

1/- Thu ngân viên (TNV) được phân công có trách nhiệm trực tiếp mang hóa đơn đến thu tiền tại địa chỉ của khách hàng ghi trên hóa đơn. TNV sẽ gởi giấy báo lại nếu chưa được khách hàng thanh toán.

Nếu không thanh toán tiền nước ngay, khách hàng có thể đến đóng tiền nước tại Quầy Thu tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tại địa chỉ số 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc dùng các hình thức thanh toán tiền nước khác. Thời hạn phải trả tiền nước là 7 ngày.

Ghi chú : Khách hàng có thể thanh toán hóa đơn tiền nước bằng một trong các hình thức thông dụng (tiền mặt, chuyển khoản, nhờ thu,…).

2/- Sau thời hạn 7 ngày này mà khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền nước, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ gởi thông báo nhắc nợ có ghi thời hạn thanh toán.

3/- Nếu quá thời hạn ghi trên thông báo nhắc nợ mà khách hàng vẫn chưa thanh toán, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ gởi thông báo “Tạm ngưng cung cấp nước” đến khách hàng:

* Nếu khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn tiền nước trước ngày thông báo “Tạm ngưng cung cấp nước” thì dịch vụ cung cấp nước đến khách hàng sẽ được duy trì tiếp tục;

* Nếu khách hàng không thực hiện thanh toán hóa đơn tiền nước trước ngày thông báo “Tạm ngưng cung cấp nước” thì Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tạm ngưng cung cấp nước cho đến khi khách hàng thanh toán đầy đủ tiền nước còn thiếu.

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay