tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hướng dẫn thông báo chỉ số nước

09/01/2019

HƯỚNG DẪN THÔNG BÁO CHỈ SỐ NƯỚC

o O o

1/ Ngày ghi chỉ số đồng hồ nước (ĐHN) hàng tháng tại địa chỉ khách hàng được in trên Phiếu báo chỉ số và tiền nước theo lộ trình quy định, chu kỳ bình quân thường là 30 ngày/kỳ. Khách hàng tạo điều kiện để nhân viên biên đọc chỉ số nước tiếp cận ĐHN. Đồng thời khách hàng có thể theo dõi, so sánh chỉ số đang có trên đồng hồ nước với số tiêu thụ kỳ mới nhất được ghi trên Phiếu ghi nước (do nhân viên Công ty Cấp nước ghi).

2/ Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc trở ngại cho việc ghi số nước thì Quý khách hàng có thể thông báo chỉ số nước đến Công ty bằng các cách sau:

- Khách hàng có thể ghi chỉ số nước ra ngoài cửa.

- Báo chỉ số nước cho nhân viên biên đọc theo số điện thoại trên phiếu báo chỉ số nước

- Báo cho Công ty chỉ số nước qua số điện thoại: 38256021 - 38297147.

- Nhờ người nhà mở cửa để nhân viên đọc số ghi chỉ số nước.

3/ Một vài cách đọc chỉ số ĐHN phổ biến hiện nay:

 - Nếu ĐHN có số màu đỏ phần thể hiện đơn vị tính là Lít, khách hàng đọc tất cả dãy số màu đen từ trái sang phải phần thể hiện đơn vị tính là m3(không đọc số màu đỏ).

 - Nếu ĐHN không có phần thể hiện đơn vị tính là Lít (không có số màu đỏ), khách hàng đọc tất cả dãy số màu đen từ trái sang phải phần thể hiện đơn vị tính là m3.

 4/ Trường hợp trong kỳ nhân viên ghi nước không tiếp cận được ĐHN, cũng như không có thông tin phản hồi từ quý khách hàng, chúng tôi sẽ tạm tính lượng nước tiêu thụ bằng bình quân của 03 kỳ hóa đơn có mức tiêu thụ ổn định gần nhất. Hóa đơn tiền nước sẽ không thể hiện chỉ số nước mới chỉ có mức tiêu thụ bình quân.

5/ Việc tính bình quân do không ghi được số nước không được kéo dài quá 02 kỳ hoá đơn liên tiếp. Khách hàng phải tạo điều kiện để nhân viên ghi được số nước tiêu thụ hàng tháng. Khách hàng phải chịu trách nhiệm với chỉ số nước đã báo.

6/ Nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng nước trong một thời gian nhất định, phải thông báo cho Công ty để thực hiện tạm ngưng sử dụng nước theo quy định

7/ Trong trường hợp hơn 02 kỳ hóa đơn liên tiếp khách hàng không tạo điều kiện để Công ty trực tiếp đọc chỉ số nước thì chúng tôi sẽ gởi Thông báo về việc thực hiện hợp đồng cung cấp và sử dụng nước về địa chỉ có ghi trên hóa đơn tiền nước để báo. Quá thời hạn trên nếu như khách hàng không tạo điều kiện để chúng tôi đọc chỉ số nước thì khách hàng đã vi phạm hợp đồng và buộc lòng chúng tôi sẽ tạm ngưng cung cấp nước.

 

 

 

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH