tra cứu tiền nước

Số danh bộ:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Cơ cấu tổ chức nhân sự

22/07/2015

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và 9 phòng, ban, đội chuyên môn – nghiệp vụ:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

 1. Ông TRẦN CÔNG THANH  - Chủ tịch
 2. Ông BẠCH VŨ HẢI  - Thành viên
 3. Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC  - Thành viên
 4. Bà PHẠM THỊ THANH VÂN  - Thành viên
 5. Ông NGUYỄN THANH TÙNG  - Thành viên
 6. Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM  - Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

 1. Bà NGUYỄN HƯƠNG LAN  - Trưởng ban
 2. Ông NGUYỄN XUÂN TRÌNH  - Thành viên
 3. Bà VŨ THANH THẢO  - Thành viên
 4. Ông TRẦN QUANG NGHĨA  - Thành viên
 5. Bà VÕ THỊ MINH NGÂN  - Thành viên

Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

 1. Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC  - Giám đốc
 2. Bà PHẠM THỊ THANH VÂN  - Phó Giám đốc
 3. Ông PHẠM HỒNG THẮNG  - Phó Giám đốc
 4. Ông NGUYỄN HỮU CƯỜNG  - Kế toán trưởng

 Các phòng, ban đội

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
 2. Phòng Kế hoạch - Vật tư
 3. Phòng Kỹ thuật
 4. Phòng Thương vụ
 5. Phòng Kế toán - Tài chính
 6. Ban Quản lý Dự án
 7. Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 8. Đội Thi công - Xây lắp
 9. Đội Quản lý đồng hồ nước
 10. Đội Thu tiền

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 
 
 
Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay