tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh

22/07/2015

» Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất;
» Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát công trình);
» Xây dựng công trình cấp nước;
» Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.
» Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước.
» Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
» Lập dự án, quản lý dự án các công trình cấp, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
» Giám sát thi công xây dựng công trình cấp, thoát nước.
» Khảo sát địa hình xây dựng công trình.
» Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường ngành cấp nước.
» Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
» Kinh doanh bất động sản.
» Cho thuê xe có động cơ.
» Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103005880, cấp ngày 08/01/2007, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM)

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH