tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước thuộc địa bàn quản lý ngày 02/01/2018

13/03/2018

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 02/01/2018.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay