tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tập huấn kỹ năng giao tiếp khách hàng

28/11/2017

Nằm trong kế hoạch thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ngày 25/11/2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông – Tư vấn đào tạo Ý Tưởng Việt tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp khách hàng cho CB-CNV đơn vị. Tham gia đợt tập huấn có 143 CB-CNV đến từ các phòng, ban, đội thường xuyên tiếp xúc với khách hàng trong quá trình công tác.

Tham gia tập huấn, bên cạnh các hoạt động tập thể, CB-CNV Công ty đã nghe Tiến sỹ tâm lý Bùi Hồng Quân và Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chia sẻ về các kỹ năng kiềm chế cảm xúc; vai trò của ngôn từ và cách thức lựa chọn, sử dụng ngôn từ trong quá trình giao tiếp; cách thức thấu hiểu tâm lý khách hàng cũng như cách xử lý các tình huống cụ thể trong giao tiếp.

Đây là một trong nhiều hoạt động mà Ban lãnh đạo Công ty quan tâm triển khai trong thời gian qua bên cạnh việc áp dụng hóa đơn điện tử, xây dựng tổng đài chăm sóc khách hàng Call Center, biên đọc chỉ số đồng hồ nước bằng smartphone,… nhằm thực hiện nghị quyết chuyên đề về “cải cách hành chính”, “nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng” mà Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay