tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018

10/05/2018

Ngày 08/5/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 với sự tham dự của 15 đại biểu đương nhiên và 57 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, đội.

(Quang cảnh Hội nghị)

Bên cạnh việc bàn bạc, thảo luận về các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ và chăm lo cho đời sống của người lao động như công khai tài chính và kết quả thu, chi phúc lợi năm 2017; báo cáo việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2017; thảo luận kế hoạch chi phúc lợi và công khai việc khoán quỹ lương năm 2018; thông qua Quy chế trả lương – trả thưởng cho CB-CNV Công ty (sửa đổi, bổ sung); biểu quyết thông qua danh sách 13 thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2018.

Hội nghị cũng đã nghe ông Nguyễn Thành Phúc trả lời 19 ý kiến, kiến nghị của người lao động liên quan đến các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD đã đề ra và các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động; đồng thời chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, ban, đội theo kế hoạch phát động của Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Minh Chánh – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty chúc mừng những kết quả đạt được trong hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2017, đồng thời biểu dương những hoạt động mà Công đoàn Công ty đã thực hiện hiệu quả trong năm 2017 như chăm lo tốt đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; thực hiện tốt công tác xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa; phối hợp cùng Giám đốc tổ chức đối thoại định kỳ nghiêm túc; phối hợp Đoàn Thanh niên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tham gia tích cực phong trào văn – thể – mỹ do Tổng Công ty phát động.

Trong năm 2018, ông Phan Minh Chánh đề nghị Công đoàn Công ty cần phối hợp với chính quyền trong việc vận động người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình công tác, tuyên dương khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực trong phong trào trên; tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc xây dựng các hội thảo chuyên đề thiết thực liên quan đến công tác chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty, ông Phan Minh Chánh cũng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã có sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho tổ chức Công đoàn tại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình cho phong trào công đoàn trong thời gian tới.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Thành Phúc phát biểu ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của Công đoàn Tổng Công ty để cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty triển khai thành những nội dung cụ thể, giúp phong trào công đoàn cũng như hoạt động SXKD của đơn vị ngày càng hiệu quả trong năm 2018./.

Huỳnh Đức Thành

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay