tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo về việc điều chỉnh đơn giá nước sạch.

12/12/2019

         Kính gửi: Quý Khách hàng

          Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong suốt thời gian qua.

              - Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, về việc ban hành giá nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019-2022.

               - Căn cứ theo Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một Thành viên, về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019-2022.

           Nay Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc điều chỉnh đơn giá tiền nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lộ trình năm 2019-2022 như sau:

Lộ trình điều chỉnh đơn giá nước sạch 2019 - 2022

 (Đơn giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019. Các mức đơn giá nước dành cho năm 2020, 2021, 2022 được điều chỉnh từ ngày 01 tháng 01 mỗi năm.

          Như vậy việc điều chỉnh đơn giá năm 2019 sẽ được áp dụng kể từ hóa đơn kỳ 12/2019. Lượng nước khách hàng sử dụng trước ngày 15/11/2019 sẽ được tính theo đơn giá cũ (theo Quyết định 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009) và lượng nước sử dụng từ ngày 15/11/2019 sẽ tính theo đơn giá mới.

          Việc tính lượng nước sử dụng trước và sau khi quyết định điều chỉnh giá nước mới có hiệu lực được tính theo nguyên tắc trung bình tiêu thụ trong kỳ (m3) chia cho số ngày trong kỳ để có số tiêu thụ bình quân ngày, sau đó:

                - Nhân với số ngày trước ngày 15/11/2019 để có lượng nước tính theo đơn giá cũ.

                - Nhân với số ngày từ ngày 15/11/2019 để có lượng nước tính theo đơn giá mới.

          Mặt khác, theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có thêm đối tượng sử dụng nước là hộ nghèo và cận nghèo là những hộ dân cư trên địa bàn thành phố (căn cứ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tam trú) thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh theo từng giai đoạn, được Ủy ban Nhân dân Quận, Phường quyết định công nhận hộ nghèo trên địa bàn.

          Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã chủ động liên hệ Ủy ban Nhân dân Quận, Phường để được cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở lập hóa đơn tiền nước phù hợp. Tuy nhiên, để tránh những sơ suất có thể xãy ra, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Khách hàng thuộc nhóm đối tượng này vui lòng chủ động liên hệ tại 194 Pasteur, Phường 06, Quận 3 (tầng trệt – phòng số 4 – Điện thoại 028.38.299 331) để đăng ký.

      Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về giá nước mới có thể truy cập vào website www.capnuocbenthanh.com, trao đổi trực tiếp với nhân viên đọc số hoặc liên hệ qua số điện thoại 028.38.299 331 để được giải đáp.

          Trân trọng.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay