tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác Vị trí thi công: Chung cư Nguyễn Thiện Thuật.

21/01/2019

Căn cứ công tác cải tạo"sửa chữa tuyến ống D200 Chung cu Nguyễn Thiện Thuật", Quận 3. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tiến hành công tác đấu nối nên cần phải gián đoạn cấp nước mới thực hiện được;
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường 1, Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

1

Đấu nối và bít huỷ tại Chung cư Nguyễn Thiện Thuật.

 

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 21/01/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 22/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 22/01/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 23/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 23/01/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 24/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 24/01/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 25/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 25/01/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 26/01/2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: 38.268.600; 38.268.602.

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay