tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác Vị trí thi công: Đường Nguyễn Đình Chiễu, Phường 6, Quận 3.

08/01/2019

Căn cứ công tác cải tạo nâng cấp tuyến ống D150 đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Lê Quý Đôn đến Cách Mạng Tháng Tám) Phường 6, Quận 3. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành công tác cắt ống nên cần phải gián đoạn cấp nước mới thực hiện được.
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường 5, Phường 6, Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

1

Đường Nguyễn Đình Chiễu, Phường 6, Quận 3.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 09/01/2018 đến 05 giờ 00 phút các ngày 10/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 11/01/2018 đến 05 giờ 00 phút các ngày 12/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 12/01/2018 đến 05 giờ 00 phút các ngày 13/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 13/01/2018 đến 05 giờ 00 phút các ngày 14/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 14/01/2018 đến 05 giờ 00 phút các ngày 15/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 16/01/2018 đến 05 giờ 00 phút các ngày 17/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 17/01/2018 đến 05 giờ 00 phút các ngày 18/01/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 18/01/2018 đến 05 giờ 00 phút các ngày 19/01/2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: 38.268.600; 38.268.602.

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay