tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác Vị trí thi công: đường Trần Đình Xu - lề số lẻ (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt), Phường Cô Giang, Phường Cầu Kho, Quận 1.

13/03/2019

Căn cứ công tác cải tạo nâng cấp tuyến ống cấp nước đường Trần Đình Xu - lề số lẻ (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt), Phường Cô Giang, Phường Cầu Kho, Quận 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành gián đoạn cấp nước để thực hiện công tác cắt tê, đấu nối và bít huỷ tuyến ống cấp nước hiện hữu.
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Cô Giang, Phường Cầu Kho, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

1

- Hẻm 73 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 14/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 15/03/2019.

2

- Hẻm 69 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 15/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 16/03/2019.

3

- Hẻm 65 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 16/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 17/03/2019.

4

- Hẻm 55 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 17/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 18/03/2019.

5

- Hẻm 35 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho; Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 18/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 19/03/2019.

6

- Hẻm 19 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 19/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 20/03/2019.

7

- Giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Phường Cầu Kho, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 20/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 21/03/2019.

8

- Giao lộ Trần Đình Xu - Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Phường Cầu Kho, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 21/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 22/03/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 22/03/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 23/03/2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: Tổng đài CallCenter 028-382-99331;

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay