tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác Vị trí thi công: Nhà máy nước Thủ Đức.

10/01/2019

Căn cứ văn bản số 76/TCT-KTCN ngày 08/01/2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc gián đoạn ngưng nước của Nhà máy nước Thủ Đức để sửa chữa bảo trì thiết bị.
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Quận 1, Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian Nhà máy nước Thủ Đức thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì thiết bị tại vị trí và thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

1

Nhà máy nước Thủ Đức

- Từ 00 giờ 00 phút  đến 02 giờ 00 phút ngày 12/01/2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: 38.268.600; 38.268.602.

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay