tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác Vị trí thi công: Tuyến đường Trần Đình Xu - lề số lẻ (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt), Phường Cầu Kho, Quận 1.

03/05/2019

Căn cứ công tác cải tạo nâng cấp tuyến ống cấp nước đường Trần Đình Xu - lề số lẻ (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt), Phường Cầu Kho, Quận 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ thực hiện công tác cắt tê, đấu nối và bít huỷ ống cấp nước hiện hữu.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Cầu Kho, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Tuyến đường Trần Đình Xu - lề số lẻ (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt), Phường Cầu Kho, Quận 1

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 04/05/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 05/05/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 05/05/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 06/05/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 06/05/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 07/05/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 07/05/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 08/05/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 08/05/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 09/05/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 09/05/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 10/05/2019.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 10/05/2019 đến 05 giờ 00 phút các ngày 11/05/2019.

Phường Cầu Kho, Quận 1

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: Tổng đài CallCenter 028-382-99331; 

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay