tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác Vị trí thi công: tuyến ống băng sông từ quận 1 qua quận 4 tại khu vực Calmette Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và Bến Vân Đồn Quận 4.

21/11/2018

Căn cứ công tác thay van D600 cho tuyến ống băng sông từ quận 1 qua quận 4 tại khu vực Calmette Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và Bến Vân Đồn Quận 4. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành gián đoạn cấp nước để thực hiện công tác thay van D600 cho tuyến ống băng sông.
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

1

Khu vực Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 22/11/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 23/11/2018.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 23/11/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 24/11/2018.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: Tổng đài Call Center 38.299.331; 

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay