tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Cô Giang, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước. Khu vực ảnh hưởng: Phường Cô Giang, Quận 1.

11/01/2019

Để thực hiện công tác thi công đấu nối tuyến ống cấp nước mới cải tạo trên tuyến đường Hồ Hảo Hớn (từ Trần Hưng Đạo - Cô Giang), Phường Cô Giang, Quận 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tạm ngưng cung cấp nước tại khu vực sau:

  • Khu vực ảnh hường: Phường Cô Giang, Quận 1.
  • Thời gian: từ 22 giờ 00 phút ngày 14/01/2019 (thứ hai) đến 05 giờ 00 phút ngày 15/01/2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo rộng rãi cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: 38.268.600; 38.268.602.

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay