tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác cải tạo ống cấp nước đường Hai Bà Trưng (đoạn từ cầu Kiệu đến Bà Lê Chân), Phường Tân Định, Quận 1.

27/03/2018

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Quý Cơ quan và Quý Khách hàng về việc gián đoạn cung cấp nước để phục vụ công tác cải tạo ống cấp nước đường Hai Bà Trưng (đoạn từ cầu Kiệu đến Bà Lê Chân), Phường Tân Định, Quận 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tiến hành công tác trên nên cần phải gián đoạn cấp nước mới thực hiện được;

Do đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Tân Định Quận 1 và Phường 8 Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT Vị trí thi công Thời gian gián đoạn nước
1

Đường Hai Bà Trưng      

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 29/03/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 30/03/2018;

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 30/03/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 31/03/2018;

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 31/03/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 01/04/2018;

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 01/04/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 02/04/2018;

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 02/04/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/04/2018;

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 03/04/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/04/2018;

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 04/04/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 05/04/2018;

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 05/04/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 06/04/2018;

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 06/04/2018 đến 05 giờ 00 phút ngày 07/04/2018;

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

Điện thoại liên lạc: 38.268.600; 38.268.602;

Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hổ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay