tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo gián đoạn cung cấp nước phục vụ công tác. Vị trí thi công: Đường Nguyễn An Ninh (từ Trương Định đến Phan Chu Trinh), Phường Bến Thành, Quận 1.

05/07/2021

         Căn cứ công tác sửa chữa ống mục tuyến ống cấp nước đường Nguyễn An Ninh (từ Trương Định đến Phan Chu Trinh), Phường Bến Thành, Quận 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tiến hành gián đoạn cấp nước để thực hiện cắt tê, bít hủy và đấu nối hiện hữu để hoàn thiện mạng lưới cấp nước.

         Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực Phường Bến Thành, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:

STT

Vị trí thi công

Thời gian gián đoạn cung cấp nước

Phạm vi gián đoạn nước

1

Đường Nguyễn An Ninh (từ Trương Định đến Phan Chu Trinh), Phường Bến Thành, Quận 1.

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 06/07/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 07/07/2021

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 07/07/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 08/07/2021

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 08/07/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 09/07/2021

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 09/07/2021 đến 05 giờ 00 phút ngày 10/07/2021

 Phường Bến Thành, Quận 1


         Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ thông báo cho các Cơ quan và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong thời gian nêu trên. Trường hợp có sự cố đề nghị thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành để có hướng xử lý kịp thời;

         Điện thoại liên lạc: Tổng đài call center 028-382-99331;

        Rất mong Quý Cơ quan và Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ Công ty chúng tôi hoàn thành tốt công tác.

         Xin trân trọng cảm ơn./.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay