tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo khởi công công trình: cung cấp vật tư còn lại, thi công di dời đồng hồ nước ra ngoài bất động sản đối với các đồng hồ nước 15ly có lưu lượng bằng 1-4 m3. Địa chỉ thi công: Quận 1; Quận 3.

06/12/2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo tiến hành công trình: cung cấp vật tư còn lại, thi công di dời đồng hồ nước ra ngoài bất động sản đối với các đồng hồ nước 15ly có lưu lượng bằng 1-4 m3.

Địa chỉ thi công: Quận 1; Quận 3.

Ngày dự kiến khởi công: 08/12/2017

Công trình nêu trên do:

         1. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (Chủ đầu tư):

Địa chỉ: Số 194 Pasteur, phường 6, quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38 234 733

Chỉ đạo giám sát công trình: Ông Trần Thanh Tùng (Trưởng Ban QLGNKDT)

Điện thoại: 0903966880

         2. Đơn vị cung ứng nhân lực thi công, nhận vật tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hoàng Gia Bảo

Chỉ huy trưởng công trình: Ông Nguyễn Hữu Sang

Điện thoại:01648407066

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến các cơ quan để biết, xin hỗ trợ thi công.

Trân trọng kính chào.

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay